Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023

Jarosław Pawlak

I N F O R M A C J A

Zebrania Sprawozdawczego 2023 r.

Koła PZW nr 106 Dąbrowa Narodowa

 

Zarząd Koła PZW nr 106 informuje, że w dniu 3 grudnia 2023 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 106.

Zarząd Koła zaprasza kolegów wędkarzy na zebranie, które odbędzie się w budynku OSP Dąbrowa Narodowa, ul. Strażacka 11.

Rozpoczęcie zebrania :

        I Termin - godz. 9.00

       II Termin - godz. 9.15

O organizowanym Zebraniu Sprawozdawczym 2023 r. Zarząd informuje stosownym komunikatem zamieszczonym na tablicach informacyjnych przy łowisku oraz na stronie internetowej  PZW Okręgu Katowice:

https://osp-dabrowa-narodowa.pzw.pl/