Zarybienie

                        Jaworzno, 20.09.2023 r. 

I N F O R M A C J A

      dotycząca zarybienia wód Koła PZW nr 106


Zarząd Koła PZW Nr 106 informuje, że w dniu 20.09.2023r.

odbyło się zarybienie karpiem Zalewu Łęg ( 200kg )

i Zalewiska (100kg)  .

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i aklimatyzacji

wpuszczanych do wody ryb, Zarząd Koła nr 106 ustala

co następuje:

1. W dniach  20.09.2023r. i 21.09.2023r. łowiska Zalew

Łęg i Zalewiska zamknięte dla wędkowania.

2. Po okresie aklimatyzacji, tj. od PIĄTKU 22.09.2023r. zezwala

się na wędkowanie zgodnie z Regulaminem Łowiska.

3. Przypomina się, że w okresie do 06.10.2023r.(WŁĄCZNIE)

dzienny limit zabieranych ryb z łowisk Łęg i Zalewiska

wynosi 1szt. (dotyczy wszystkich gatunków ryb

wymienionych w licencji łowiska)

O przeprowadzonym zarybieniu Zarząd informuje

stosownym komunikatem zamieszczonym na tablicach

informacyjnych przy łowisku oraz na stronie internetowej 

PZW Okręgu

Katowice:  http://www.pzw.org.pl/osp_dabrowa_narodowa 

                                                                                                                 

                                                                                                                        Zarząd