Zarybienie wiosenne Łęg 2024 r.

                                                                                              Jaworzno, 05.03.2024 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca zarybienia wód Koła PZW nr 106

           

 

            Zarząd Koła PZW Nr 106 informuje, że w dniu 05.03.2024r. odbyło się zarybienie karpiem Zalewu Łęg ( 800kg ) i Zalewiska (200kg) .

            Dla zapewnienia bezpieczeństwa i aklimatyzacji wpuszczanych do wody ryb, Zarząd Koła nr 106 ustala co następuje:

1. W dniach  05.03.2024 do 07.03.2024 WŁĄCZNIE  łowiska Zalew Łęg i Zalewiska  zamknięte dla wędkowania.

2. Po okresie aklimatyzacji, tj. od PIĄTKU 08.03.2024r. zezwala się na wędkowanie zgodnie z Regulaminem Łowiska.

3. Przypomina się, że w okresie do 29.03.2024r. dzienny limit zabieranych ryb z łowisk Łęg i Zalewiska wynosi 1szt. (dotyczy wszystkich gatunków ryb wymienionych w licencji łowiska).

            O przeprowadzonym zarybieniu Zarząd informuje stosownym komunikatem zamieszczonym na tablicach informacyjnych przy łowisku  oraz na stronie internetowej  Koła PZW nr 106:  https://osp-dabrowa-narodowa.pzw.pl/nasze-kolo

                                                                                                            

                                                                                                 Zarząd